Thiết bị lược rác

Là thiết bị không thể thiếu trong các công trình xử lý nước thải sơ bộ của hệ thống xử lý nước thải trong các ngành sản xuất cũng như sinh hoạt, nhiệm vụ của thiết bị lược rác là phân tách riêng rác và nước thải, rác bao gồm các rác thải dạng rắn, …

Thiết bị lược rác Read More »